หน้าหลัก  แบบฟอร์มศาล

แแบบฟอร์มศาล
 
 

ปรแกรมฟอร์มไทย เป็นโปรแกรมแบบฟอร์มศาล ที่เน้นแบบฟอร์มสำหรับงานของศาลเป็นส่วนใหญ่ เป็นโปรแกรมแจกฟรี ให้ใช้ได้ในหน่วยงานของศาลและบุคคลทั่วไป

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือจะเพิ่มฟอร์ม หรือแก้ไขฟอร์มอย่างไร โปรดกรุณาแจ้ง/ติดต่อคุณพัชรี โทร 02 939 0427 หรือ Email:pat_formthai@hotmail.com

มีแบบฟอร์มศาลอะไรบ้าง ในโปรแกรมฟอร์มไทย
คู่มือ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ๒๑ พ. คำให้การพยาน

 
คลิกที่นี่ DownLoad โปรแกรม FormThai ver 1.1

 

รายละเอียดที่มีการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ของโปรแกรม FormThaiแบบฟอร์มศาล
FormThai ver 1.1
14/07/2553
เพิ่มฟอร์มดังนี้
( ๒๒ )A4 รายงานกระบวนพิจารณา และ ๔๐ พ
( ๓๐ )A4 คำพิพากษาตามยอม
FormThai ver 1.00
16/06/2553
-แบบฟอร์มสำหรับศาลใช้------------------------------
( ๑ ) ปกหน้าสำนวน
( ๒ ) หน้าสำนวน
(๑๑) คำให้การจำเลย และ ๔๐ ก.
,(๑๖) หมายเรียกพยานบุคคล
( ๒๐ ) บันทึกฯ เรื่องให้พยานทราบกำหนดนัด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(๒๑ พ.) คำให้การพยาน และ ๔๐ พ.
(๒๑ พ.)A4 คำให้การพยาน และ ๔๐ พ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( ๒๒ ) รายงานกระบวนพิจารณา และ ๔๐ พ.
( ๓๐ ) คำพิพากษาตามยอม
( ๗๖ ) ปกหลังสำนวน
-แบบฟอร์มศาลสำหรับทนายความ------------------
(๙)A4 ใบแต่งทนายความ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(๗) คำร้อง และ ๔๐ ก.
(๗) คำขอ และ ๔๐ ก.
(๗) คำแถลง และ ๔๐ ก.
-แบบฟอร์มกรมที่ดิน--------------------------------
(ท.ด.๑)A4 คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(ท.ด.๑ ก) คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
-------------------------------------------------------
(ท.ด.๑๓) หนังสือสัญญาขายที่ดิน
(ท.ด.๑๓)A4 หนังสือสัญญาขายที่ดิน
------------------------------------------------------
(ท.ด.๒๑) หนังสือมอบอำนาจ
(ท.ด.๒๑)A4 หนังสือมอบอำนาจ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หนังสือให้ความยินยอม สามี/ภรรยา
-----แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท-------------------
แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียน
แบบฟอร์มศาล